Tussenschoolse opvang tijdelijk vervallen

I.v.m. corona maatregelen werken wij in ieder geval tot en met de Kerst 2020 in een gelijke dagen model, waarbij alle kinderen op school blijven voor pauzes, buitenspel en lunch. De lesdagen zijn daarbij van 08.30 uur tot 14.00 uur. De kleutergroepen hebben op vrijdag geen les. In deze periode is er dus geen tussenschoolse opvang. 

Wanneer er in het najaar/winter van 2020 geen extra corona maatregelen meer van kracht worden en de scholen open mogen blijven, gaan we de schooltijden evalueren. Wanneer we als school graag de tijdelijke schooltijden definitief omzetten dan stemmen we dit af met MR De Hoeven. Zij houden dan een achterbanraadpleging onder alle ouders met kinderen op De Hoeven.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl