Tussenschoolse opvang vervallen

I.v.m. corona maatregelen werken wij in ieder geval tot en met de meivakantie 2021 in een zogeheten "gelijke dagen model", waarbij alle kinderen op school blijven voor pauzes, buitenspel en lunch. De lesdagen zijn daarbij van 08.30 uur tot 14.00 uur. De kleutergroepen hebben op vrijdag geen les. In deze periode is er dus geen tussenschoolse opvang. 

De periode tot de meivakantie gebruiken we dan om intern en met de MR te evalueren hoe deze aangepaste tijden bevallen. De MR gaat in het najaar/winter van 2020 een peiling / achterbanraadpleging houden onder alle ouders op De Hoeven.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl