Regels en afspraken op De Hoeven 

Met het team, kinderen en de ouders hebben we een aantal afspraken over de gang van zaken rondom en in de school of op het schoolplein. Zo zorgen we voor rust en veiligheid voor u en uw kind. In onderstaand document kunt u deze afspraken teruglezen. Er zijn afspraken over:

 • De schooltijden
 • Toezicht op ons schoolplein
 • Lopen, niet fietsen, op het schoolplein
 • Niet roken op het schoolplein
 • Geen honden of andere huisdieren op het schoolplein
 • Start van de lesdag en middag met een zoemer
 • Brengen en halen van kinderen
 • Het gebruik van de trap in de school
 • Gebruik van materialen en het Chromebook
 • Schoolongevallenverzekering
 • Opruimen en schoonmaken
 • Tussendoortjes, lunch en traktaties
 • Gebruik mobiele telefoon
 • Gebruik van beeldmateriaal en privacy (AVG)
 • Ziek melden
 • Extra verlof aanvragen buiten de vakanties en lesvrije dagen
 • Anti pesten en het Kanjerprotocol
 • Schorsen en verwijderen
 • Klachtenregeling
 • Extra activiteiten: uitstapjes en schoolreis of kamp
 • Extra activiteiten: schoolbieb
 • Extra activiteiten: Luizenkammen
 • Extra activiteiten: Schoolfotografie

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl