De Hoeven als Kanjerschool en Kanjer Kindcentrum in wording

Bij ons op school en in ons hele kindcentrum vinden we het belangrijk dat je je thuis voelt. Dat je met plezier naar school komt en dat je op een prettige manier samen werkt en samen leert. Wij werken hiervoor met de Kanjertraining en met Kanjerafspraken. Zo leren we elkaar en kinderen hoe we onszelf kunnen presenteren, samenwerken en afstemmen, conflicten voorkomen en hanteren. En zo gaan we met zijn allen pestgedrag tegen.

We werken volgens de omgangsvormen en gedragsregels van de Kanjertraining. 

Omgangs-gedragsprotocol kanjertraining

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl