Overige vrije dagen

Groep 1/2 op vrijdag vrij, behalve…
Alle kleutergroepen hebben geen les op vrijdag. Er zijn wisseldagen in verband met speciale gelegenheden (zie hieronder).

Vrijdag 21 februari 2020 wel les i.v.m. Carnaval. De maandag ervoor is vrij: 17 februari 2020. Vrijdag 10 juli 2020 wel les, i.v.m. laatste schooldag. De maandag ervoor is vrij: 6 juli 2020.

Groep 8 extra vrij:
Vrijdag 19 juni 2020 zijn de kinderen uit groep 8 een dag extra vrij (de dag na kamp).
Dinsdagmiddag 7 juli 2020 vanaf 12.00 uur (doorschuifmiddag van de andere groepen).
De ochtend na de eindmusical later starten:
8A: 7 juli 2020 om 10.30 uur, 8B: 8 juli 2020 om 10.30 uur.
Let op: op donderdag 9 juli 2020 is het opruim- en verhuisdag. Dan helpen de kinderen van groep 8 ook mee.  

Overige vrije middagen:
Donderdagmiddag 19 december 2019 zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. Zij gaan dan ‘s avonds naar school in verband met de kerstviering.
Vrijdagmiddag 20 december 2019 sluit de school om 12.30 uur in verband met de kerstvakantie.
Vrijdagmiddag 24 april 2020 sluit de school om 12.30 uur in verband met de meivakantie.
Vrijdagmiddag 10 juli 2020 sluit de school om 12.30 uur in verband met de zomervakantie.  
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl