Voortgangsgesprekken op De Hoeven


In de jaarkalender hebben we een aantal vast momenten opgenomen waarin er gesprekken zijn met u als ouders/ verzorgers van de leerlingen bij ons op school.
Deze cyclus van afspraken en kwaliteitsmanagement ziet er als volgt uit:

Augustus / september: startformulier invullen en waar nodig startgesprek;
November: voortgangsgesprekken over de eerste (sociaal-emotionele) ontwikkeling en hoe het loopt in de groep;
Januari: CITO 
Februari / maart: eerste rapport en voortgangsgesprekken;
Juni: CITO en gesprekken over de resultaten hiervan, waar nodig;
Juni/juli: tweede rapport en facultatief voortgangsgesprekken.

Uiteraard zijn er op elk gewenst moment een afspraak mogelijk met de leerkracht: hiervoor kunt u zelf met hem of haar een afspraak plannen. Ook kennen we vanuit onze zorgstructuur overleggen met het ondersteuningsteam en multidisciplinair overleg. Daarvoor maken we ook in overleg met ouders en externe deskundigen een afspraak.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl