Voortgangsgesprekken op De Hoeven


In de jaarkalender hebben we een aantal vast momenten opgenomen waarin er gesprekken zijn met u als ouders/ verzorgers van de leerlingen bij ons op school.
Deze cyclus van afspraken en kwaliteitsmanagement ziet er als volgt uit:

Augustus / september: startformulier invullen en facultatief startgesprek;
November: voortgangsgesprekken over de eerste (sociaal-emotionele) ontwikkeling en hoe het loopt in de groep;
Januari: CITO 
Februari / maart: eerste rapport en voortgangsgesprekken;
Juni: CITO en voortgangsgesprekken over de resultaten tot dan toe;
Juni/juli: tweede rapport en facultatief eindgesprekken.

Uiteraard is er op elk gewenst moment een afspraak mogelijk met de leerkracht. Hiervoor kunt u zelf met hem of haar een afspraak plannen. Ook kennen we vanuit onze zorgstructuur overleggen met het ondersteuningsteam en multidisciplinair overleg. Daarvoor maken we in overleg met ouders en externe deskundigen een afspraak.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT