Visie van De Hoeven

Onze missie en visie hebben we geformuleerd aan de hand van `Why`, ‘How’ en ‘What’. Zo wordt meteen helder waarom we doen wat we doen en waar we in geloven. 

Why: Waar geloven wij in?
Wij zijn ervan overtuigd dat plezier de basis is van alle leren. Als een kind niet met plezier naar school gaat dan komt een kind niet goed tot ontwikkeling. Vanuit plezier en de samenwerking volgt de prestatie en het succes. Daar geloven wij in op De Hoeven. We willen dan ook dat iedereen zich hier thuis voelt en dat iedereen gezien wordt. Dat iedereen op een prettige manier en met plezier naar in ons kindcentrum komt.  

How: Hoe zorgen we dan voor plezier?
- De sociaal-emotionele ontwikkeling vinden we de belangrijkste basis voor ons lesaanbod.
- Zelfstandigheid en eigenaarschap bij leren en je ontwikkeling staan centraal.

Ad. Sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vinden wij belangrijk. Wij werken hiervoor met de Kanjertraining. Niet alleen op de school; de Kanjerafspraken gelden in ons hele kindcentrum en bij alle onderdelen van onze partner KION (Peutergroep De Hoeven en bij de voorschoolse en buitenschoolse opvang).  

Ad. De koers van de school is gericht op eigenaarschap en zelfstandigheid van leerlingen bij hun leerproces, binnen een systeem van modern klassikaal onderwijs. Hiervoor zetten wij de nieuwste methoden en onderwijstechnologie in. Deze dienen als leidraad. Daarnaast maken wij gebruik van aanvullende materialen. Computergebruik en het werken met een eigen Chromebook vanaf groep 5 zorgen voor uitdaging en differentiatie. Kinderen werken bovendien bovenschools in de Plusklas, de Impulsklas en op het Werkplein.

Er is inbreng van de leerlingen ook bij projecten binnen de school. De leerlingenraad komt wekelijks bijeen, draagt ideeën aan en besluit mee over projecten in afstemming met de kinderen in hun groep. Bovendien verzorgen zij een deel van de uitvoering en de communicatie over activiteiten binnen de school.

What: Wat bieden we dan precies?
We werken vanuit acht onderwijspijlers. Meer hierover leest u op deze website bij: Onderwijsconcept.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT