Klachtenregeling De Hoeven

Uiteraard doen we ons best om het voor iedereen plezierig leren en werken te maken op De Hoeven. Heeft u klachten? Laat ons die dan vooral weten! Daarmee kunnen wij ons onderwijs en de dagelijkse gang van zaken in de school verbeteren.

Stuur een mail naar: info-dehoeven@groeisaampo.nl. Ook kunt u klachten over onze school of het bestuur indienen bij onze Stichting Groeisaam Primair Onderwijs. Neem dan contact op met ons bestuurskantoor op telefoonnummer: 0487 524 240 of stuur een e-mail naar onze bestuursvoorzitter: mo.vanderheijden@groeisaampo.nl


Wij hebben op De Hoeven een klachtenregeling voor alle mogelijke klachten, die op ons kunnen afkomen: machtsmisbruik, waaronder  pesten, agressie, seksuele intimidatie, discriminatie en geweld. Maar ook bij onvrede over de leerkracht, rapportcijfers, de schoonmaak, huiswerk maken, enzovoort. 

Voor klachten van meer ernstige aard, denk daarbij aan seksuele intimidatie, ernstige agressie of geweld, is de school via Stichting Groeisaam Primair Onderwijs aangesloten bij de klachtencommissie van de GGD Nijmegen en hebben we contact met vertrouwenspersonen voor bemiddeling en ondersteuning. Neem dan contact op met een van onze klachtcontactpersonen voor vertrouwenskwesties: Susanne Moolhuijsen (s.moolhuijsen@groeisaampo.nl) of Jessica Geurts (j.geurts@groeisaampo.nl).


De complete klachtenregeling van Stichting Groeisaam Primair Onderwijs kunt u hier teruglezen: Groeisaam klachtenregeling

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT