Praktische afspraken en procedures 

Wij doen ons best om ons Kindcentrum een prettige plek te laten zijn, waar kinderen en ouders met plezier samenkomen, werken en leren. Hiervoor hebben we een aantal afspraken, regels en procedures vastgelegd.

Ook voldoen wij in ons contact en de verspreiding van informatie aan de AVG: de algemene verordening gegevensbescherming. Bij de aanmelding van uw kind geeft u aan welke informatie en beelden mogen verspreiden of publiceren. Zo bent u er zeker van dat uw privacy en die van uw kind niet wordt geschaad. 

Aanmelden van leerlingen, verlof aanvragen of een klacht indienen verlopen allemaal via vaste processen. Ook hebben we een lijst met de belangrijkste adressen en contactpersonen binnen en buiten ons kindcentrum opgesteld. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT