Schooltijden op De Hoeven


Per 8 juni 2020 hebben de corona maatregelen ook betrekking op onze schooltijden. Met een rooster van gelijke dagen (en met de kinderen de hele dag op school) voorkomen wij verkeersstromen van en naar de school. We zijn daarom tijdelijk gestopt met ons traditionele rooster en de tussenschoolse opvang.

De lestijden zijn dagelijks van 08.30 uur tot 14.00 uur
Vanaf 08.15 uur is het grote schoolplein voor (aan de kant van het snelfietspad) geopend. Kinderen verzamelen uiterlijk 08.20 uur op de vaste verzamelplek van hun groep. Ze gaan gefaseerd, onder begeleiding van hun leerkracht, naar binnen. Aan het einde van de lesdag worden ze om  14.00 uur weer teruggebracht naar deze verzamelplaats en kunnen ze naar huis. Kinderen die gebruik maken van BSO De Hoeven blijven in het pand. In de aula worden ze daar opgehaald door een van de collega's van KION. 

Gefaseerde start- en eindtijden bij de kleuters
De kleuters gaan naar hun lokaal via het kleuterplein, aan de Akkersleep (achterzijde van de school), behalve groep 2-3. Ouders kunnen hun kinderen daar gefaseerd brengen en halen. De kleuters hebben op vrijdag geen les. De volgorde en tijden voor respectievelijk brengen en halen zijn:
Groep 1-2B: 08.20 uur en 13.50 uur
Groep 1-2A: 08.25 uur en 13.55 uur
Groep 1-2C: 08.30 uur en 14.00 uur
Groep 2-3: 08.25 uur verzamelen op het grote schoolplein en met de leerkracht door de hoofdingang naar binnen. 14.00 uur weer naar huis via ditzelfde plein.

Wanneer jongere kinderen aan het begin van de lesdag met oudere broertjes of zusjes mee komen, dan mogen ze ook via het grote schoolplein mee naar binnen. Kinderen die aan het einde van de lesdag moeten wachten op hun broertjes of zusjes, dan doen zij dit centraal in de aula van onze school. 


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl