Schooltijden op De Hoeven


Vanaf schooljaar 2021 - 2022 werken we met nieuwe schooltijden.

De lestijden zijn dagelijks van 08.20 uur tot 14.00 uur
Vanaf 08.15 uur zijn de beide schoolpleinen aan de Akkersleep (peuters en kleuters) en aan het snelfietspad geopend. Daar verzamelen de kinderen op hun vaste verzamelplaats, bij de leerkracht. Kinderen gaan gefaseerd, onder begeleiding van hun leerkracht, naar binnen. De kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Ouders die hun kinderen wegbrengen komen in de ochtend niet mee het plein op. De lesdag start daar meteen met de groep (in plaats van bijpraten in het klaslokaal en even afstemmen daar, doen we dat meteen op het schoolplein. Zo starten we de dag effectief.

Aan het einde van de lesdag worden de kinderen om 14.00 uur weer door de leerkracht teruggebracht naar deze verzamelplaatsen. De ouders mogen dan wel hen ophalen op het schoolplein. Zo hebben zij meteen de gelegenheid om af te stemmen met de leerkracht over de lesdag, praktische zaken te regelen of een afspraak te plannen voor een oudergesprek. 

Vanaf de verzamelplaatsen gaan de kinderen naar huis. Kinderen die gebruik maken van BSO De Hoeven blijven in het pand. In de aula worden ze daar opgehaald door een van de collega's van KION. Kinderen die naar andere BSO's gaan worden op de pleinen opgehaald door hun begeleiders van die betreffende BSO. 

Wanneer jongere kinderen aan het begin van de lesdag met oudere broertjes of zusjes mee komen, dan mogen ze ook via het grote schoolplein mee naar binnen. Of de oudste gaat mee met de jongste en via het kleuterplein door de school naar binnen. Ouders geven dit vooraf aan bij de leerkrachten. Zo voorkomen we dat ouders aan beide zijden van ons kindcentrum kinderen moeten afzetten in de ochtend en er onnodig extra verkeersstromen zijn.

Kinderen die aan het einde van de lesdag moeten wachten op hun broertjes of zusjes doen dit centraal, in de aula van onze school. 


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT