Samenwerking CPO Beuningen en samenwerkingsverband Stromenland


Voor extra ondersteuning en advies werken we samen met het Centrum voor Passend Onderwijs in Beuningen, dat onderdeel is van het Samenwerkingsverband Stromenland.

Eigen ontwikkelperspectief of arrangement
Kinderen kunnen in bepaalde gevallen een eigen ontwikkelperspectief krijgen (OPP met een handelingsplan), een arrangement toegewezen krijgen of een toelaatbaarheidsverklaring laten aanvragen voor speciaal (basis) onderwijs. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met u als ouders of verzorgers. Hiervoor organiseren we dan ondersteuningsoverleg (O-teams) of multidisciplinair overleg met andere externe deskundigen (MDO). 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT