Klasbord Ouderapp - onze schoolapp

Zodra uw kind in een van de groepen geplaatst is, krijgt u toegang tot de Klasbord Ouderapp van de betreffend groep. Hierin leest u de laatste berichten van de leerkrachten, informatie over de lesdoelen, praktische zaken, oproepjes en en leuke foto's van de lesactiviteiten.

Deze app kunt u gratis downloaden in de Google PlayStore of in AppStore van Apple: Klasbord Ouderapp. Bent u hier nieuwe ouder of gebruiker? Registreer u dan eerst via de pc/laptop, voor u de app download. Dat werkt sneller en beter, geeft de leverancier aan. 

Bekijk voor vragen de instructie op www.klasbord.nl (ga naar Support > Klasbord ouderapp). Daar vindt instructie en veel gestelde vragen over hoe u een account aanmaakt en hoe de app werkt.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT