Meer- en hoogbegaafdheid


Er is speciale aandacht voor de meer- en hoogbegaafde kinderen door verrijkingsmaterialen aan te bieden en door adaptief te werken. Hiervoor gebruiken we extra materialen, kieskasten en de Chromebooks. Extra projecten en de keuzemogelijkheden komen dan ook op de weektaak van de kinderen te staan.

Verrijken en verbreden
Per vak leggen we in onze onderwijsplannen vast wat het aanbod in de groepen is voor verrijking en verbreding.  Bijvoorbeeld door de inzet van:
extra werkboeken of werkbladen;
didactische spellen in de kieskasten;
extra projecten met Faqta Talenten;
extra rekenopdrachten met Kien en creatieve wiskunde;
adaptief werken in Gynzy De Werelden;
lezen met De Estafetteloper en toneellezen;
extra werk met de Digitale Leerschool (Engelstalig);
deelname aan de Plusklas (Stichtingbreed, gevestigd bij ons op De Hoeven).

Versnellen is ook een optie
Wanneer we zien dat kinderen de instructie goed oppakken en veel uitdaging nodig hebben in de groep wordt versnellen een optie. We toetsen dan door om te kijken wat cognitief het niveau is. In overleg met het kind en de ouders kan er dan worden besloten om gedurende een schooljaar over te stappen naar een hogere groep. Alleen bij uitzondering plaatsen we kinderen in de groep in een andere leerlijn. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT