KBS De Hoeven

Onze schoolgids maken wij jaarlijks, voor de nieuwe ouders op De Hoeven. Ouders die al verbonden zijn aan De Hoeven ontvangen de schoolgids bij de start van het nieuwe schooljaar via onze app Schoolwapps. De schoolgids is een beknopte weergave van wat u hier als achtergrondinformatie uitgebreider op onze website terugvindt. 

Bekijk hier onze schoolgids 2021 - 2022; de editie van augustus 2021. Dit is een conceptversie die altijd besproken wordt met de MR. Dit gebeurt in het najaar. We maken twee keer per jaar een aanpassing op onze gids, zodat u altijd hier de laatste informatie tot uw beschikking heeft: in het najaar na instemming van de MR. En in februari: dan hebben de nieuwe ouders voor de nieuwe aanmeldingen altijd ook de laatste informatie. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT