Zelfstandigheid

De koers van de school is gericht op zelfstandigheid van leerlingen, naast de eigenaarschap over hun eigen leerproces en ontwikkeling. Dit hoofdstuk gaat over onze onderwijspijler “Zelfstandigheid”. We vinden het belangrijk om tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen rondom hun autonomie en competentie.

Inloop bij de start van de lessen
Elke ochtend en middag gaan de kinderen na de zoemer zelfstandig de school in. Bij voorkeur doen de kinderen dit ook al meteen in de onderbouw. Maar we begrijpen dat voor de kleuters en hun ouders het fijn is als de kinderen eerst nog even begeleid te worden tot aan de klasdeur. Kinderen gaan zelf het lokaal in en starten meteen met hun werk. Ze weten aan de hand van afspraken, overzichten en hun weektaak waar ze aan kunnen werken of welk werk ze kunnen gaan plannen. Het eerste kwartier noemen we dan ook “inloop”. We houden inloop in alle groepen, zowel bij de start van de lesochtend als de start lesmiddag. Bij de kleuters kan hier in de middag van worden afgeweken: zij starten dan in de kring. 

Werken met week- en dagtaken
Alle leerlingen werken aan eigen weekplanningen en dagtaken in de groep. Ook bij de kleuters en in de onderbouw wordt hiermee gewerkt. Zo zorgen wij voor een doorgaande lijn binnen de school. Kinderen werken aan hun eigen leerdoelen en evalueren deze met de leerkracht. Hierbij maken we gebruik van de nieuwste ICT-middelen en toepassingen. 

Gebruik van computers
Kinderen in de groepen 1 tot en met 4 werken in de lokalen en op ons ICT-leerplein op de beschikbare computers. In het vierde leerjaar wordt daarnaast gerouleerd met beschikbare Chromebooks, waar de kinderen op kunnen werken met Gynzy. In de bovenbouw hebben de kinderen vanaf groep 5 de beschikking over een eigen Chromebook. Deze blijft eigendom van de school, maar de kinderen kunnen deze persoonlijk gebruiken tot aan het verlaten van de school.

Gebruik van verschillende materialen en methodes
Op de weektaak staan per vak verschillende leerdoelen vermeld, waar de kinderen zelfstandig aan kunnen oefenen. De materialen hiervoor hebben zij in de la van hun eigen tafel. Daarnaast zijn veel materialen te vinden in de verschillende werkhoeken en kieskasten. In de onderbouw en zeker tot en met groep 3 wordt nog veel gewerkt in hoeken. Vanaf de bovenbouw en groep 4 wordt actiever gebruik gemaakt van materialen uit de kieskasten. Hierbij wordt gestuurd op zowel zelfstandig werken als wel op verschillende samenwerkingsvormen.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT