Extra activiteiten in Kindcentrum De Hoeven


In ons pand hebben de kinderen lekker de ruimte. De lokalen zijn ruim opgezet en we hebben extra lokalen over, naast een grote aula die dienst doet bij ontvangsten, gezamenlijke informatieavonden en vieringen. 

Verhuur van extra ruimte
Naast de samenwerking met KION voor de opvang en het TechniekLab voor extra technieklessen is het CPO Beuningen - Centrum voor Passend Onderwijs - op De Hoeven gevestigd. Dit centrum is onderdeel van het Samenwerkingsverband Stromenland en regelt de zorg in onze regio, voor scholen, ouders en opvoeders.

Naast permanent gebruik van ruimtes door deze externe partijen zijn er ook initiatieven die op ad hoc basis gebruik maken van lokalen in De Hoeven. Zo wordt er vanaf januari altijd een typeles verzorgd door de heer De Jong (aanmelden gaat via de leerkrachten, betaling aan de instantie zelf). MadScience geeft in twee themaperiodes leuke scheikundige lessen, voorangegaan door demonstraties tijdens de lessen in groep 5 en hoger. In het najaar en de winter wordt er gekorfbald door de kleuters. Wereldkinderen Taalonderwijs verzorgt voor kinderen uit de bovenbouw Engelse les. 

Wilt u ook gebruik maken van een of enkele ruimtes in ons Kindcentrum?
Stuur dan een mail naar: dehoeven@groeisaampo.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl