Extra activiteiten in Kindcentrum De Hoeven


In ons pand hebben de kinderen lekker de ruimte. De lokalen zijn ruim opgezet en we hebben extra lokalen over, naast een grote aula die dienst doet bij ontvangsten, gezamenlijke informatieavonden en vieringen. 

Verhuur van extra ruimte
Naast de samenwerking met KION voor de opvang, Speel-o-theek De Speel O Saurus en het TechniekLab voor extra technieklessen is het CPO Beuningen - Centrum voor Passend Onderwijs - op De Hoeven gevestigd. Dit centrum is onderdeel van het Samenwerkingsverband Stromenland en regelt de zorg in onze regio, voor scholen, ouders en opvoeders.

Naast permanent gebruik van ruimtes door deze externe partijen zijn er ook initiatieven die op ad hoc basis gebruik maken van lokalen in De Hoeven. Zo wordt er vanaf januari altijd een typeles verzorgd door de heer De Jong (aanmelden gaat via de leerkrachten, betaling aan de instantie zelf). MadScience geeft in twee themaperiodes leuke scheikundige lessen, voorafgegaan door demonstraties tijdens de lessen in groep 5 en hoger. In het najaar en de winter wordt er gekorfbald door de kleuters.
Ook de blazersklas (een initiatief van muziekonderwijs gemeente Beuningen en muziekvereniging Kunst & Volharding) gebruikt onze school als repetitieruimte. Zij verzorgen muzieklessen met blaasinstrumenten voor leerlingen van groep 5 t/m 8. 
 

Wilt u ook gebruik maken van een of enkele ruimtes in ons Kindcentrum?
Stuur dan een mail naar: info-dehoeven@groeisaampo.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT