Schoolondersteuningsprofiel De Hoeven

Met ons schoolondersteuningsprofiel brengen wij in beeld welke (extra) ondersteuning wij de leerlingen op De Hoeven bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk.

Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

- een korte typering van onze school

- de kwaliteit van onze basisondersteuning

- de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt

- de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden

- de voorzieningen in de fysieke omgeving

- de samenwerkende ketenpartners

belangrijke kengetallen van onze school.

Lees hier het volledige Schoolondersteuningsprofiel van De Hoeven

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT