Vieringen

Voor kinderen zijn de kinderfeesten en vieringen grote hoogte punten in het schooljaar. Dat realiseren wij ons als team heel goed. Vandaar dat wij veel aandacht besteden aan deze vieringen. Uw hulp als ouders is daarbij onmisbaar. We hebben een actieve oudervereniging voor de hulp bij de organisatie. In elke groep hebben we een of meer actieve klassenouders en extra hulpouders bij de activiteiten. De vieringen worden gefinancierd uit uw vrijwillige bijdrage als ouder. 

De eerste schooldag
Het vieren met de kinderen begint al bij de eerste schooldag, meteen na de zomervakantie. We verzamelen met zijn allen op het plein. Na het welkomstwoord gaan de kinderen per groep naar hun lokaal. Onder begeleiding van muziek worden ze opgehaald door hun nieuwe leerkracht. Ouders zijn deze ochtend van harte welkom op het plein om de start van het schooljaar mee te vieren.

Het Sinterklaasbezoek rond 5 december
Sinterklaas is altijd een hele dag bij ons op school. Hij wordt binnengehaald op het schoolplein; door alle kinderen, ook de peutergroep sluit aan en ouders zijn hierbij van harte welkom. Sinterklaas en zijn Pieten zijn de hele ochtend in de aula van onze school. Daar bezoeken de kinderen van de leerjaren 1 tot en met 4 hem. Uiteraard wordt er dan veel gezongen. De kinderen treden voor Sint op. Hij leest voor uit zijn grote boek en deelt kadootjes uit. Na de lunch doet Sint een dutje, samen met zijn Pieten. Hij is dan te vinden op het podium van de aula. In de middag bezoekt Sint met zijn Pieten zij alle bovenbouwgroepen. De kinderen uit de groepen 5 en hoger maken surprises en gedichten voor elkaar. 

Kerstviering
Op de donderdagavond voor de Kerstvakantie vieren we uitgebreid Kerst met de kinderen. Ze zijn die donderdagmiddag vrij en komen ’s avonds naar school. Of wel voor een diner met eigengemaakte gerechten, in de groep. Of wel de kinderen of de leerkrachten treden op in de Kerstspecial van De Hoevenshow. Tijdens de kerstviering bent u als ouder van harte welkom op het schoolplein, waar onze oudervereniging een glühwein party organiseert. Vrijdagochtend zijn er nog kerstactiviteiten in de klas (niet bij de kleuters, die zijn ook die vrijdag gewoon vrij). De Kerstvakantie voor de kinderen begint vrijdag om 12.30 uur. 

Carnaval met een eigen optocht door de wijk
Carnaval vieren wij op de vrijdag voor de Carnavalsvakantie. De hele dag komen de kinderen verkleed naar school. Alle kinderen sluiten aan; ook de kinderen van De Peuteropvang. Tijdens de opening is de bekendmaking van De Hoeven Prins(es), het gevolg en het boerenbruidspaar. Onze school wordt die dag omgedoopt tot “Prethuuske” en we zingen bij de opening ons eigen Carnavalslied. De opening en sleuteloverdracht door de directeur is meteen ’s ochtends op het schoolplein. Die dag is De Hoeven Prins of Prinses de baas van de school. De groepen 3 tot en met 8 gaan naar de boerenbruiloft in sporthal De Tinnegieter. ’s Ochtend is er disco voor de groepen 1 tot en met 4. De middag starten we met de traditionele Hoeven Optocht, door de wijk. De Prins en Jeugdprins van Beuningen komen deze optocht bekijken en jureren. De middag wordt afgesloten met disco voor de groepen 5 tot en met 8.

Pasen
De week voor Pasen staat in het teken van de paasviering. Jaarlijks trakteert de oudervereniging de kinderen met Pasen op een speciale traktatie. 
Koningsspelen
Wij doen we mee met de landelijke Koningsspelen. Op deze sportdag doorlopen de kinderen een spelcircuit met bijzondere sporten en spellen. Waar mogelijk met inzet van externen en sport clinics en op het speelveld van de Beuningse Boys. Deze lesdag duurt dan tot 12.30 uur.

Verjaardagen van de kinderen
Kinderen worden op hun verjaardag altijd extra in het zonnetje gezet. Er wordt voor de jarige gezongen, ze mogen trakteren en er is een speciale vertelkring. Speciaal traktatiebeleid kennen wij niet op De Hoeven, wel een voor gezond eten en tussendoortjes. Een gezonde traktatie vinden we heerlijk! We laten het aan u als ouder of de kinderen fruit, of iets anders uitdelen. Ouders mogen in de kleutergroepen overigens mee de klas in bij de verjaardagviering. Bij vierjarigen vieren we de verjaardag nog niet en wordt er niet getrakteerd. Dat is de start van de echte school voor die kinderen. Uit ervaring weten we dat dit al druk genoeg is voor deze nieuwe leerlingen.

Verjaardagen van de leerkrachten
De leerkrachten kiezen samen, per groep of per bouw, een dag waarop ze hun verjaardag willen vieren; de Meester & Juffendag. Het programma van die lesdag is per groep en per leerkracht verschillend. Bijvoorbeeld met een spelcircuit, of een uitstapje.

Eindmusical groep 8
De kinderen sluiten hun basisschoolperiode creatief af door een spetterend optreden in een eigen musical. Deze houden we altijd in de laatste lesweek voor de zomervakantie. Veel van de kleding en materialen hiervoor maken de kinderen zelf. Uiteraard bent u als ouder van harte uitgenodigd. Want dit is toch een bijzonder moment: het afscheid van de school. Per kind kunnen we ongeveer vijf genodigden ontvangen. Dus ook broertjes en zusjes en opa’s en oma’s kunnen langskomen, naast dat veel van de teamleden die avond vertegenwoordigd zijn.

Eindfeest groep 2
Ook voor de kinderen uit groep 2 is het einde van het schooljaar een bijzonder moment. Dan krijgen ze hun eerste rapport en daarna gaan ze naar groep 3, wat een mooie stap in de ontwikkeling wordt. Enkele kinderen kunnen al lezen voor groep 3, maar daar gaan ze het echt leren! We sluiten de periode van groep 2 altijd af met een feestelijk etentje. De leerkrachten maken een buffet of bakken hamburgers. Er is voor ieder wat wils. Daarna bent u welkom om naar het eindoptreden van de kinderen te komen kijken. 

Doorschuifmiddag, ook voor nieuwe leerlingen en ouders
Op een middag voor de zomervakantie maken de kinderen kennis met hun (nieuwe) klasgenootjes en de juffen en meesters van het volgende schooljaar. Groep 8 is die middag vrij. Elke leerkracht verzorgt in die doorschuifmiddag van 13.00 - 14.00 uur een eigen lesactiviteit. Ook de nieuwe kleuters en leerlingen, die starten voor de herfstvakantie in het schooljaar erop, zijn van harte welkom. Samen met hun ouders brengen ze een bezoek aan de school en de nieuwe klas. Als nieuwe ouders kunt u die middag nader met elkaar kennismaken en koffiedrinken bij ons in de aula van de school.

De laatste schooldag
Op de laatste vrijdag voor de zomervakantie houden wij een “Euromarkt”. Kinderen krijgen (euro)bonnetjes waarmee ze bij elkaar spullen kunnen kopen of activiteiten kunnen doen. Een soort rommelmarkt. Iedereen neemt zelf spullen mee, of verzint een activiteit. Kinderen vanaf groep 4 en hoger kunnen vanaf 08.00 uur hun kraampjes opbouwen. De ochtend start in de lokalen om 08.20 uur. De markt is van 08.45 tot 11.00 uur. Dan ruimen we op en gaan terug naar de lokalen. Om 11.45 uur is het afscheidslied en dans van groep 8. Het laatste half uur gaan we terug naar het klaslokaal. Daar nemen we afscheid van elkaar, voor de zomervakantie start. De school sluit deze laatste schooldag altijd om 12.30 uur.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT