De leerlingenraad van De Hoeven

We vinden de inbreng van leerlingen bij ons op De Hoeven erg belangrijk. Zelfstandigheid en eigenaarschap zijn de eerste twee pijlers van ons onderwijs. Inbreng, meepraten en mee besluiten nemen zijn belangrijk. Maar ook het helpen bij de uitvoering van acties in en om de school en ons kindcentrum.

Jaarlijkse verkiezing

In de leerlingenraad hebben leerlingen uit groep 5 tot en met 8 zitting. De leerling raad wordt jaarlijks gekozen in augustus/september. Bij de start van het schooljaar mogen alle leerlingen aan de klas laten weten wat zij willen bijdrage aan de school. Elke groep kiest zijn eigen vertegenwoordiger. 

 

En gezamenlijk actieplan

Bij de start van de leerlingenraad in september worden ideeën uitgewisseld en een gezamenlijk plan en actiepunten benoemd. Deze actiepunten hangen op het bord in de aula, zodat alle leerlingen ze kunnen zien. Ook hangt daar de ideeënbus, die wekelijks wordt geleegd door de leerlingen van de leerlingenraad. 

 

Wekelijkse vergaderingen

In de leerlingenraad wordt niet gesproken over individuele leerkrachten of kinderen, er komen alleen schoolbrede zaken aan bod. De leerlingenraad vergadert wekelijks met een vertegenwoordiging namens de directie/leerlingadministratie van de school. Ze werken mee aan bijvoorbeeld activiteiten rond de subsidieaanvraag en uitvoering van ons groene schoolplein, de bestelling van buitenspeelmateriaal en de keuze voor de kerstactiviteiten en het goede doel. 

 

Speerpunt: buiten spelen (van grijs schoolplein naar groen leerplein)

In mei/juni 2019 zijn we op aandragen van de leerling raad gestart met deelname aan de lotenverkoop voor Jantje Beton. Het jaarlijks ingezamelde geld gaat dan naar buitenspeelactiviteiten voor kinderen die dit nodig hebben. De helft van de opbrengst komt jaarlijks ten goede aan de school en wordt ingezet voor het groene schoolplein en buitenspeelmateriaal. 

 

Speerpunt: respect en anti-pesten

Op 13 december 2019 hebben we op initiatief van onze leerlingenraad Op De Hoeven voor het eerst deelgenomen aan De Paarse Vrijdag. Alle kinderen zijn opgeroepen in het paars gekleed naar school te komen. Ook was er voorafgaand en tijdens deze dag aandacht in de groepen voor vriendschap en seksualiteit. De leerlingenraad wilde met deze actie meer hierbij aandacht schenken aan een van hun speerpunten “Respect en anti-pesten”. 

 

 

 

 

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl