De leerlingenraad van De Hoeven

We vinden de inbreng van leerlingen bij ons op De Hoeven erg belangrijk. Zelfstandigheid en eigenaarschap zijn de eerste twee pijlers van ons onderwijs. Inbreng, meepraten en mee besluiten nemen zijn belangrijk. Maar ook het helpen bij de uitvoering van acties in en om de school en ons kindcentrum.

Jaarlijkse verkiezing

In de leerlingenraad hebben leerlingen uit groep 5 tot en met 8 zitting. De leerlingenraad wordt jaarlijks gekozen in september/oktober. Bij de start van het schooljaar mogen alle leerlingen aan de klas laten weten wat zij willen bijdrage aan de school. Elke groep kiest zijn eigen vertegenwoordiger. 

 

En gezamenlijk actieplan

Bij de start van de leerlingenraad in september worden ideeën uitgewisseld en een gezamenlijk plan en actiepunten benoemd. Deze actiepunten hangen op het bord in de aula, zodat alle leerlingen ze kunnen zien. Ook hangt daar de ideeënbus, die wekelijks wordt geleegd door de leerlingen van de leerlingenraad. 
Wekelijkse vergaderingen

In de leerlingenraad wordt niet gesproken over individuele leerkrachten of kinderen, er komen alleen schoolbrede zaken aan bod. De leerlingenraad vergadert wekelijks met een vertegenwoordiging namens de directie/leerlingadministratie van de school. Ze werken mee aan bijvoorbeeld activiteiten rond de subsidieaanvraag en uitvoering van ons groene schoolplein, de bestelling van buitenspeelmateriaal en de keuze voor de kerstactiviteiten en het goede doel. 

 

Speerpunt: buiten spelen 

In november heeft de nieuwe leerlingenraad haar speerpunten gekozen.  Buitenspelen, met voldoende materiaal, ruimte in de fietsenstalling en extra speelmogelijkheden op het schoolplein, staat centraal. 

 

Speerpunt: respect 

Vorig schooljaar hebben de kinderen van de leerlingeraad voor het eerst de Paarse Vrijdag op De Hoeven georganiseerd. Dit jaar willen de kinderen dit weer gaan doen. Hiervoor gaan ze nog een plan maken. Paarse Vrijdag is jaarlijks op de tweede vrijdag in december.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT