LEERLINGRAAD 2019-2020

De nieuwe leden zijn:


Leerlingenraad op De Hoeven

In januari 2008 is de leerlingenraad (LLR) op De Hoeven opgericht.

 

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 5 t/m 8 die: 

  • mee willen denken op school over allerlei zaken die hen aan gaan;
  • concreet een helpende hand willen bieden bij allerlei evenementen en activiteiten in en buiten school.

Wat doet de leerlingenraad zoal:

  • Helpen bij het organiseren en voorbereiden van festiviteiten bijv. sportdag, euromarkt, enz.
  • Suggesties van leerlingen behandelen: bijvoorbeeld wensen en/of klachten (die door meerdere leerlingen ondersteund worden);
  • Helpen bij het verbeteren van de sfeer op school.
    Bijv. meedenken bij ervaren knelpunten en/of problemen;
  • Adviseren bij beslissingen die op school (door directie en/of leerkrachten) genomen moeten worden;
  • Nieuwe spellen verzinnen voor festiviteiten bijv. volksspellen, quiz en gezelschapsspellen.

 

 

In de leerlingenraad wordt niet gesproken over individuele leerkrachten of kinderen. Daarvoor is de leerlingenraad niet bedoeld. Problemen in of buiten de klas, worden besproken met de eigen leerkracht. Als dat niet kan (om welke reden dan ook) dan zijn er vertrouwenspersonen op school.

 

 

 Hoe wordt de LLR geregeld?

 

Verkiezing van nieuwe leden, en de bijbehorende afspraken

 

Starten nieuwe leerlingenraad       : aan het begin van het schooljaar

Aantal leden                                : 1 kind per klas (groep 6 t/m 8)

Verkiezing                                   : ieder klas bedenkt zelf hoe het LLR-lid gekozen wordt

 

We starten in 2008 met 6 ll-en, en in de toekomst zal de LLR maximaal uit 9 ll-en bestaan.

Een voorbeeld van een verkiezing: namen op het bord schrijven van kinderen die in de LLR willen zitten. Klas stemt schriftelijk (naam anoniem op een briefje). Kind met meeste stemmen mag in de LLR. Met een zelfde hoeveelheidstemmen wordt er geloot.

 
Hoelang zit je in de LLR?

Leerlingen uit groep  5 en 6: zitten 1 jaar in de LLR (kunnen herkozen worden eventueel)

Leerlingen van groep 7: zitten 2 jaar in de LLR (groep 7 en 8)

Nieuwe leden                       : alleen dus uit groep5, 6 en 7

 

Voorzitter en notulist

Groepen 8 leveren de voorzitter en notulist. Dat zijn de kinderen die mogelijk al wat ervaring hebben in de LLR.

Tijdens een van de eerste vergaderingen van de LLR wordt vastgesteld wat de voorzitter en notulist zoal doen binnen de LLR.

Zowel de voorzitter als de notulist zullen de eerste twee jaar in hun activiteiten ondersteund worden door Sheila van Bon, onze administratief medewerkster.


Hoe vaak vergaderen?

Er wordt per week vergaderd. De LLR kan natuurlijk ook vaker overleggen (of in actie komen) als dat nodig is. Via internet kan men met elkaar dingen uitwisselen.

 

Dag, tijdstip, plaats en tijdsduur van de vergaderingen

Dag                             : er wordt een vaste dag gekozen; bijv. de maandag

Tijdstip en -duur          : vergaderen (meestal) van 10.30 – 11.00 uur 

Plaats                          : school (lokaal 11)

 

Procedure voor het vaststellen van de agendapunten (en activiteiten)

Onderwerpen kunnen op de agenda van de LLR gezet worden door:
-       kinderen groep 5 t/m 8 (ook de leden van de LLR zelf). 
        Aandacht hiervoor in de klas.
-       ook door kinderen van groep 1 t/m 4 (brievenbus in de aula)    
-       leerkrachten, (feest)commissies en niet onderwijzend 
        personeel (bijv. directie)
-       oudervereniging en MR

Men kan vragen om een mening of standpunt van de LLR, of om ideeën en/of praktische hulp.  De onderwerpen of vragen worden (zo concreet mogelijk!) doorgegeven aan de voorzitter van de LLR (eventueel via de klassenvertegenwoordiger). Tevens wordt gemeld wat men precies van de LLR verwacht (en op welk termijn etc.)

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl