De leerlingenraad van De Hoeven

We vinden de inbreng van leerlingen bij ons op De Hoeven erg belangrijk. Zelfstandigheid en eigenaarschap zijn de eerste twee pijlers van ons onderwijs. Inbreng, meepraten en mee besluiten nemen zijn belangrijk, maar ook het helpen bij de uitvoering van acties in en om de school.

 

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 5 t/m 8 die zijn gekozen door hun achterban uit de groep. Als er een combinatiegroep is, dan mogen er twee leerlingen uit die groep deelnemen.

Wat doet de leerlingenraad zoal:

  • Helpen bij het organiseren en voorbereiden van festiviteiten. Bijvoorbeeld de keuze van het goede doel voor de Kerstactie.
  • Suggesties van leerlingen behandelen: De ideeën uit de ideeënbus doornemen en hierop actie ondernemen. 
  • Helpen bij het verbeteren van de sfeer op school.
    Bijv. meedenken bij ervaren knelpunten en/of problemen;
  • Adviseren bij beslissingen die op school (door directie en/of leerkrachten) genomen moeten worden. Bijvoorbeeld de buitenspeelmaterialen ons ons (groene) schoolplein.
  • Gastheer en gastvrouw zijn bij bezoek van de gemeente, ons bestuur, nieuwe ouders en andere gasten.

 

 

In de leerlingenraad wordt niet gesproken over individuele leerkrachten of kinderen. Daarvoor is de leerlingenraad niet bedoeld. Problemen in of buiten de klas, worden besproken met de eigen leerkracht. Als dat niet kan (om welke reden dan ook) dan zijn er vertrouwenspersonen op school.

 

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl