Opbrengstgericht passend onderwijs


Met deze aanpak (OPO) zorgen we er voor dat alle kinderen mee kunnen in de leerlijn, met dezelfde leerdoelen. We werken hierbij vanuit zes uitgangspunten, waarbij het het belangrijkste is dat de kinderen in alle groepen goed onderwijs krijgen.

Borgen en evalueren van ontwikkeling en goede resultaten
We werken vanuit een schooloverzicht en een schoolambitie. Onze aanpak per vak en groep beschrijven we in zogeheten onderwijsplannen. De leerkracht bekijkt in zijn of haar groep wat er nodig is om deze leerdoelen te realiseren. De aanpak hiervan monitoren we door middel van groepsoverzichten. We sturen dagelijks in de groep bij. Na elke halfjaarlijkse CITO houden we een schoolbrede analyse met een schoolbespreking.

Waar er zorgvraagstukken zijn of extra ondersteuning nodig is, worden de leerkrachten ondersteund door onze intern begeleiders. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT