Groeisaam PO

De Hoeven is onderdeel van Stichting Groeisaam Primair Onderwijs. Samen met 23 andere scholen werken wij intensief samen in deze stichting. Deze stichting is per 1 januari 2020 is ontstaan uit een fusie tussen de stichtingen Oeverwal en Maas en Waal (SPOM). 

Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2019-2023 zijn op bestuursniveau een aantal actuele doelen en thema's vastgesteld. Deze leest u hier: 
doelen en thema's.
Per schooljaar werken we vanuit een gezamenlijk Groeiplan. De tekst van het Groeiplan kunt u middels de link teruglezen op de website www.groeisaampo.nl 

Gedragscode

Voor alle scholen binnen onze stichting heeft Groeisaam een gedragscode opgesteld. Deze leest u hierGedragscode Groeisaam

Diverse algemene beleidsstukken als klokkenluidersregeling en protocol schorsing en verwijdering kunt u op Voor meer informatie over onze Stichting Groeisaam Primair Onderwijs kunt u terecht op de website: www.groeisaampo.nl
Diverse algemene beleidsstukken als 'klokkenluidersregeling' en 'protocol schorsing en verwijdering' kunt u op deze website terugvinden onder het tabblad informatie.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT