Groeisaam PO


De Hoeven is onderdeel van Stichting Groeisaam Primair Onderwijs. Samen met 23 andere scholen werken wij intensief samen in deze stichting. Deze stichting is per 1 januari 2020 is ontstaan uit een fusie tussen de stichtingen Oeverwal en Maas en Waal (SPOM).

Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2019-2023 zijn op bestuursniveau een aantal actuele doelen en thema's vastgesteld. Deze leest u hier: doelen en thema's.


Voor meer informatie over onze Stichting Groeisaam Primair Onderwijs kunt u terecht op de website: www.groeisaampo.nl


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl