Onderwijsconcept De Hoeven

Op De Hoeven werken we vanuit de visie dat kinderen beter en makkelijker leren als ze plezier hebben, zich welkom voelen en gezien worden. Dit plezier is de basis van succes om goed tot ontwikkeling te komen. 

Werken vanuit acht onderwijspijlers
Onze onderwijspijlers zijn:
- Zelfstandigheid
- Eigenaarschap
- Differentiatie
- Sociaal-emotionele ontwikkeling & Burgerschap
- Cognitieve ontwikkeling
- Levensbeschouwing, wereldoriëntatie en techniek
- Cultuur en creativiteit
- Vieringen

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT