Ambitie van De Hoeven

Wij realiseren graag goed onderwijs met onze acht onderwijspijlers. Daarom hebben wij een aantal ontwikkelingen benoemd, waar wij met ons hele team aan werken:

- vergroten zelfstandigheid en eigenaarschap van kinderen;

- analyse van resultaten en de ontwikkeling van kinderen, daarbij verbeteren van ons didactisch handelen;
- inzetten van thematisch onderwijs en projectmatig werken.

Hiermee willen we de volgende doelen realiseren:
- kinderen kunnen hun eigen leerdoelen aangeven en hierop evalueren/reflecteren;
- wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van kinderen;
- wij trainen niet alleen cognitie en parate kennis, maar ook de vaardigheden van kinderen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT