Ambitie van De Hoeven

Wij realiseren graag onderwijs met onze acht onderwijspijlers. Daarom hebben wij een aantal ontwikkelingen benoemd, waar wij met ons team aan werken:

- zelfstandigheid en eigenaarschap van kinderen vergroten;

- analyse van resultaten en ontwikkeling van kinderen en daarbij ons didactisch handelen verbeteren;
- thematisch en projectmatig werken inzetten.

Hiermee willen we de volgende doelen realiseren:
- kinderen kunnen hun eigen leerdoelen aangeven en hierop evalueren/reflecteren;
- Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van kinderen;
- Wij trainen niet alleen cognitie en parate kennis, maar ook de vaardigheden van kinderen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl