Levensbeschouwing, wereldoriëntatie en techniek

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, verkeer en levensbeschouwing lenen zich bij uitstek om thematisch en in projectvorm te behandelen. In ons lesaanbod combineren we deze vakken graag met de vakken uit de onderwijspijler "Cultuur en creativiteit.

Levensbeschouwing en burgerschap
Onze school is van oorsprong een katholieke school. Inmiddels bieden wij ook onderwijs aan kinderen van andere religies en culturen. Levensbeschouwing geven wij betekenis in de breedste zin van het woord. Erbij horen, je welkom voelen en samen leren; dat is ons uitgangspunt. Wij geven onderwijs over religies (zie achtergrondinformatie), met als basis de Katholieke Kerk. Het vormsel zien wij als taak van de parochie. Tegen de tijd van de Communie - in het vierde leerjaar - brengen de kinderen een bezoek aan de Katholieke kerk van Beuningen. We besteden in ons lesaanbod aandacht aan de achtergrond van meerdere belangrijke (religieuze) feestdagen, waaronder Kerstmis, Carnaval en Pasen.

Wereld oriënterende vakken
We geven les in de traditionele vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Daarnaast rekenen we ook maatschappelijke ontwikkeling, milieueducatie, burgerschap en verkeersonderwijs onder het lesaanbod van onze onderwijspijler "Levensbeschouwing, wereldoriëntatie en techniek". 

Thematisch werken met een vakgeïntegreerd aanpak
We werken met de projectaanpak van Faqta Wereld en Faqta Talent. Hierbij leren en werken de kinderen vakgeïntegreerd vanuit een centraal thema per lesperiode. Vanuit dit thema krijgen kinderen een kennisbasis aangereikt door middel van verhalen, filmmateriaal en leerkracht gestuurde lessen. Daarnaast dagen we kinderen uit, aan de hand van een doe-boek en opdrachten per thema. Zo kunnen ze zelf op onderzoek gaan, hun kennis te verrijken en antwoorden vinden op vragen die ze bedenken. Bovendien wordt hun creativiteit aangesproken doordat ze verhalen schrijven, tekenen en een projectpresentatie uitwerken over het thema.

Met de aanpak van Faqta stimuleren we onderzoekend en ontwerpend leren en trainen we de executieve functies en 21e eeuwse vaardigheden bij kinderen. Door een aantal projecten school breed in te zetten en daarnaast per leerjaar een aantal keuzethema’s in te zetten voldoen we aan alle leer- en kerndoelen die goed onderwijs stelt aan levensbeschouwing, wereldoriëntatie en techniek. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat we leren voor kinderen met deze aanpak interessanter en leuker maken voor kinderen, in een rijke context.

Themakalender per schooljaar
Elk schooljaar verdelen we de lesweken in verschillende themaperiodes. We starten het schooljaar met twee Kanjerweken, in lijn met de aanpak van de Kanjertraining.

  • Elk schooljaar hebben we ook schoolbrede projecten, uit de aanpak van Faqta.
    Jaarlijks nemen wij in oktober deel aan de Kinderboekenweek, in januari aan de Nationale Voorleesdagen en in maart aan De Week van het Geld.
    Voor het thema Sinterklaas volgen wij (grotendeels) het Sinterklaas Journaal.
    Aan de thema’s Kerst, Carnaval, Pasen en de afscheidsweken geven we zelf invulling, ook met vieringen, creatief werken en voorstellingen.
    De keuzethema’s per groep die in de loop van het schooljaar aan bod komen, zijn thema’s en materialen uit de aanpak van Faqta of uit een van de andere methodes die we hanteren (Kleuterplein in de groepen 1 en 2; en Veilig Leren Lezen in groep 3).

Faqta combineren met andere methodes
De thema-aanpak voeren we school breed. Al vanaf de kleuters doen alle kinderen mee met de twee school brede projecten per schooljaar. Zij werken daarnaast met de thema-aanpak van Kleuterplein. Groep 3 en 4 werken al een aantal lesonderdelen uit op de computer. In deze groepen is de les nog meer gericht op het doe-boek en de creatieve opdrachten. Vanaf groep 5 gaan de kinderen ook aan de slag op hun Chromebook. Naast het aanbod van Faqta online kunnen zij dan ook gebruik maken van Gynzy De Werelden voor wereldoriëntatie. 

In alle groepen is het lesaanbod van een thema te combineren met de materialen van:

de Techniek Torens;
de leskisten van Het Dijkmagazijn in Beuningen;
de boekenkisten met (voor)leesmateriaal van de plaatselijke bibliotheek;
de themakisten van Samen leven, onze aanpak voor levensbeschouwing;
het aanbod voor musea, voorstellingen en speciale lesactiviteiten van Het Cultuur Knooppunt - Wijchen Beuningen.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT