Afspraken, regels en procedures op De Hoeven 

Met het team, kinderen en de ouders hebben we een aantal afspraken over de gang van zaken rondom en in de school of op het schoolplein. Zo zorgen we voor rust en veiligheid voor u en uw kind.  


In bijgevoegd document kunt u deze afspraken, regels en procedures teruglezen.
Speciaal voor de tussendoortjes, lunch en traktaties hebben we aparte regels en afspraken gemaakt: gezond en met zo weinig mogelijk afval.

Er zijn op De Hoeven afspraken over:
 • De schooltijden
 • Toezicht op ons schoolplein
 • Lopen, niet fietsen, op het schoolplein
 • Niet roken op het schoolplein
 • Geen honden of andere huisdieren op het schoolplein
 • Het gebruik van de trap in de school
 • Gebruik van materialen en het Chromebook
 • Schoolongevallenverzekering
 • Opruimen en schoonmaken
 • Tussendoortjes, lunch en traktaties
 • Gebruik mobiele telefoon
 • Gebruik van beeldmateriaal en privacy (AVG)
 • Ziek melden
 • Extra verlof aanvragen buiten de vakanties en lesvrije dagen
 • Anti pesten en het Kanjerprotocol/veiligheidsplan
 • Schorsen en verwijderen
 • Klachtenregeling
 • Extra activiteiten: uitstapjes en schoolreis of kamp
 • Extra activiteiten: schoolbieb
 • Extra activiteiten: Schoolfotografie

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT