Peutergroep De Hoeven

Ook uw peuter kan al op De Hoeven terecht. De medewerkers van KION verzorgen bij ons het peuteronderwijs. Samen met de leerkrachten in de kleutergroepen zorgen ze dan voor een soepele overgang en een "warme overdracht" naar de kleutergroep, wanneer uw kind 4 jaar wordt.

Voor meer informatie kijkt u op de website van KION. Bij de informatie over Peutergroep De Hoeven. Hier vindt u ook hun contactgegevens om uw kind aan te melden. 

Telefoonnummer: 06 - 1711 6142
E-mailadres van de voor- en buitenschoolse opvang: pgrhoeven@kion.nl


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT