Start in de groep op De Hoeven

Kleuters in een van de kleutergroepen

Enkele weken voordat kleuters vier jaar worden krijgt u als ouder van ons een uitnodiging met daarin vermeld de datum waarop uw kind op school gaat starten. U kunt dan een afspraak maken om met uw kind van tevoren kennis te maken met de leerkracht(en) van uw kind, het lokaal bekijken en praktische zaken afstemmen. Wij nemen de vragen uit het inschrijfformulier met u door, zodat we een goed beeld hebben van de ontwikkeling van uw kind tot dat moment. Een voorwaarde voor het starten op school is dat uw kind zindelijk is. Voorafgaand aan de vierde verjaardag mag uw kind vijf ochtenden naar school komen om te wennen.

Kinderen in groep 2 en hoger; zij-instroom
Kinderen die in groep 2 en hoger instromen kunnen ook gedurende het schooljaar starten, bijvoorbeeld na een verhuizing of bij wisseling van een school binnen de gemeente. Is dat bij u het geval? Dan kunt u altijd in overleg komen kennismaken met de leerkrachten, wenmomenten plannen en de kinderen in de groep alvast leren kennen. Waar nodig zullen wij enkele instaptoetsen met uw kind doorlopen om zo de onderwijsbehoefte van uw kind te bepalen. Zo kunnen we meteen lesstof aanbieden in de juiste aanpak, op het juiste instructieniveau. De overdracht van de oude school naar De Hoeven gaat altijd via de interne begeleiders van beide scholen. Zo weten we zeker dat we op De Hoeven aan de (speciale) onderwijsbehoeften van uw kind kunnen voldoen en we meteen de juiste aanpak aanbieden. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT