Cultuur en creativiteit


Niet alleen de cognitieve ontwikkeling van kinderen vinden wij belangrijk. Juist het plezier van het leren zit in het ontwikkelen van de talenten die kinderen hebben.

Talentontwikkeling
Sommige kinderen kunnen goed sporten, dansen of zijn goed in toneelspel. Anderen zingen, bespelen een instrument, zijn handig en kunnen goed figuurzagen, schilderen, kleien of tekenen. Al deze vaardigheden trainen wij ook graag met de kinderen, waarbij met name eigen inbreng en de creativiteit centraal staan. Waar mogelijk koppelen we de creatieve ontwikkeling aan thema’s en projecten in de school. We organiseren dan ook de volgende zaken:
Creatieve lessen in het teken van projecten en thema’s
Schoolbrede projecten en themaweken
De Hoevenshow
Koningsspelen
Deelname aan sporttoernooien
Voorstellingen vanuit Het Cultuur Knooppunt 
Muzieklessen in samenwerking met Het Cultuur Knooppunt

Beeldende vorming
Onder beeldende vorming verstaan we tekenen, knutselen, kleien, handenvaardigheid en alle creatieve uitingen in de groep. Dit zijn vaste onderdelen in ons lesrooster als onderdeel van de thema-aanpak waarmee elke grep werkt. We koppelen de creatieve uiting waar mogelijk aan een lesthema of een viering als de eerste schooldag, Kerst of Carnaval. 

Muziek, dans en drama
Expressie krijgt in de kleutergroepen ruimschoots de aandacht. Toneelspelen in allerlei variaties, poppenkast, tekenen, schilderen en knutselen zijn veel toegepaste werkvormen. Ongemerkt oefenen zij zo hun motorische ontwikkeling, nodig om te kunnen schrijven. Daarnaast geven wij spellessen uit de methode ‘Pennenstreken’, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan schrijfhouding en hanteren van het schrijfmateriaal. Voor muziek maken wij gebruik van de suggesties uit de methode ‘Muziek moet je doen’.

In de groepen 1-2 werken we veel met muziekinstrumenten en de Benny Vreden Tool. Voor muziek werken we met de methode ‘Muziek moet je doen’. Naast dat leerkrachten veelvuldig gebruik maken van het digibord, Just Dance en muziek op YouTube. De groepen 4 en 5 krijgen eens in de twee weken les van een vakleerkracht. Hij geeft een voorbeeldles die de leerkracht zelf kan herhalen. Dit kan dankzij een financiële impuls van de gemeente Beuningen. Kinderen leren op een klokkenspel spelen en maken kennis met verschillende instrumenten. Ook in de Kanjertraining wordt veel gewerkt met casussen, drama en spelvormen. En de kinderen in de onderbouw leren het Kanjerlied.

Optreden in onze Hoevenshow
De expressieactiviteiten bundelen we bij feestdagen en/ of andere gelegenheden die daartoe aanleiding geven. Elke groep treedt een keer per jaar op in onze eigen Hoevenshow. Tijdens deze show treden groepen van verschillende leeftijden voor elkaar op. Ook ouders zijn bij deze optredens van harte welkom om te komen kijken in de aula van de school.

Samenwerking met Het Cultuur Knooppunt Wijchen Beuningen
De Hoeven is door het Cultuur Knooppunt als een “school met kwaliteit” benoemd.
Dit betekent dat we naast het reguliere programma in elke groep een extra culturele activiteit kunnen doen. Elke groep heeft maar liefst drie gastlessen en of voorstellingen en uitstapjes per jaar. In de winter van 2019 is er bijvoorbeeld een poppenkastvoorstelling geweest voor de allerkleinsten, was er dans- en theater les in de speelzaal voor groep 3 en hebben de groepen in de bovenbouw een museum bezocht. Zo maar een greep uit het aanbod. Bovendien hebben we met de extra subsidie eind 2018 onze schoolbibliotheek kunnen vullen met lees- en prentenboeken over allerhande thema’s. Deze passen mooi bij de projecten voor levensbeschouwing en wereldoriëntatie die we gaan oppakken.

Museumbezoek, schoolreis en uitstapjes
Door de samenwerking met het Cultuur Knooppunt komen de kinderen regelmatig buiten de deur. Naast de genoemde musea en voorstellingen gaan de kinderen in groep 6 en 7 op schoolreis. De leerling raad heeft enkele jaren geleden gekozen voor pretpark De Efteling. Juist een pretpark omdat al veel andere uitstapjes een culturele tint hebben. De kinderen in groep 5 bezoeken bijvoorbeeld meestal Het Rijksmuseum. De kinderen in groep 7 lopen De Bombardementswandeling. De kinderen in groep 8 bezoeken het Oorlogsmuseum Overloon. Veel van de uitstapjes worden per groep of leerjaar georganiseerd. Een aantal hiervan zijn gekoppeld aan projecten of aan het Cultuur Knooppunt (zie hierboven). Voor enkele uitstapjes zal een eigen bijdrage worden gevraagd van enkele euro’s, als de subsidie van het Cultuur Knooppunt niet alle kosten dekt (bijvoorbeeld een bijdrage voor busvervoer of de entree). In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van deze extra kosten via het Kindpakket Beuningen.

Op kamp in groep 8
Kinderen gaan aan het einde van groep 8 op drie dagen kamp. Vaak van dinsdag tot en met donderdag, naar een locatie die vanaf school op de fiets bereikbaar is. Naast veel sport en spel wordt daar de traditionele bonte avond gehouden. De kinderen treden voor elkaar op en ook de leerkrachten komen vaak op het podium. De dag na het kamp (vaak op vrijdag) zijn de leerlingen van groep 8 lesvrij (compensatie-uren). De kosten voor het kamp (ca. 75 euro) komen voor rekening van de ouders in groep 8. 

Bewegingsonderwijs
De kinderen van groep 1-2 hebben in onze eigen speelzaal op een vaste dag gym. Ze gymmen in hun ondergoed en op gymschoenen, liefst met klittenband of elastiek. Het is fijn als uw kind op de dag van het gymmen kleding aan heeft die gemakkelijk uit- en aangaat zodat ze zichzelf kunnen kleden. Op de andere dagen spelen de kinderen bij redelijke weersomstandigheden zowel ’s morgens als ’s middags buiten, op hun eigen speelplaats. Hierop hebben wij veel materialen, fietsjes, het klimrek, speeltoestel en de zandbak. De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 gaan ’s ochtends altijd een kwartier naar buiten; groep 3 en 4 in de middag ook nog een keer. Ze hebben daarnaast op vaste tijden gymnastiek. En we maken gebruik van de bewegingslessen en spellen uit de Kanjertraining.

Er wordt door de meeste groepen gebruik gemaakt van gymlessen verzorgd door de buurtsportcoaches. Deze zijn in dienst zijn genomen door de gemeente Beuningen. De kinderen uit de bovenbouw kunnen buiten schooltijd meedoen met de basketbalwedstrijden voetbalwedstrijden die in de gemeente worden georganiseerd. In groep 7 en 8 is er ook een extra gemeentelijke sportdag tijdens de lesdagen. 

Elke groep gaat één of twee keer per week naar sporthal de Tinnegieter of de gymzaal in dorpshuis de Lèghe Polder (bovenbouw op de fiets). Op de dagen dat ze gymles hebben moeten de kinderen een tas bij zich hebben met gymschoenen en gymkleding. Tijdens de gymlessen moeten voor de veiligheid lange haren worden samengebonden en sieraden gaan af. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT