De medezeggenschapsraad…

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), zo ook de Hoeven. De MR bestaat uit personeelsleden en ouders van leerlingen. De MR bespreekt met het bevoegd gezag, de directie, onderwerpen die de school en het schoolbeleid betreffen. Daarbij heeft de MR een adviserende maar regelmatig ook een beslissende rol in beleidszaken. De MR van de Hoeven vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. De notulen van deze vergaderingen kunt u vinden op deze website van de Hoeven. Op dit moment bestaat de MR van de Hoeven uit drie personeelsleden en drie ouders:

 

·         Monique Snieders, leerkracht groep 1-2B
-         Sandra Sengers, leerkracht groep 6
-         Greet van Thiel, Intern Begeleider
-         Ingrid Kouwenberg, moeder van Jikke (gr 7)
-         Vacature
-         Etienne Michielsen, voorzitter en ouder van Maartje (gr 5), Tom (gr 7)

Sinds enige tijd heeft de MR een eigen mailadres (dehoevenmr@gmail.com). Als er zaken zijn die volgens u besproken zouden moeten worden tijdens een MR vergadering dan kunt u ons daarover een mail sturen. Natuurlijk mag u ons ook aanspreken.

Wij komen graag met u in contact!

 

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl