Begroting oudervereniging


Vieringen op De Hoeven en extra lesactiviteiten zijn niet mogelijk zonder de oudervereniging en zonder financiële steun van ouders.

Vrijwillige ouderbijdrage
Alle ouders worden gevraagd een jaarlijkse bijdrage te leveren door middel van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze is 21,50 euro per kind (begroting 2023-2024).

Jaarlijkse begroting
Het bestuur van onze oudervereniging maakt een verdeling van de binnengekomen bedragen over de verschillende activiteiten. Deze begroting wordt dan gepresenteerd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering in september. Alle ouders zijn lid en kunnen dan meestemmen in de hoogte van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en de begroting per schooljaar. 

Op onderstaande link vindt u de begroting van Oudervereniging De Hoeven:

begroting 2023-2024Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT