Onderwijs op De Hoeven

Op De Hoeven werken we vanuit de visie dat kinderen beter en makkelijker leren als ze plezier hebben, zich welkom voelen en gezien worden. Dit plezier is een van de belangrijkste succesfactoren om goed tot ontwikkeling te komen. 
Alle relevant informatie over de ons onderwijsconcept, kwaliteitsmanagement en de zorgstructuur leest u - naast op deze website - ook in onze schoolgids Dit is alvast de versie voor schooljaar 2022-2023.

We werken hiervoor vanuit onze acht onderwijspijlers
Ons logo hebben we extra betekenis gegeven met de gekleurde bollen - die oorspronkelijk staan voor de verschillende groepen en bouwen:

- Zelfstandigheid
- Eigenaarschap
- Differentiatie
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Cognitieve ontwikkeling
- Levensbeschouwing, wereldoriëntatie en techniek
- Cultuur en creativiteit
- VieringenDeze website is gerealiseerd door Heutink ICT